Přehled bonusů itemů

Hodně lidí si stěžuje že popisky itemů neodpovídají realitě, nebo chybí úplně a že scriptu nerozumí.
Následující tabulky vám čtení scriptů snad usnadní, opravdu na tom (většinou) není nic složitého. :)
Špatné popisky můžete hlásit na foru nebo irc.

Pokud nerozumíte jednotlivým pojmům, tak je najdete jak jinak než na wiki STR, AGI, VIT, INT, DEX, LUK, HP, SP, ATK, MATK, DEF, MDEF, Hit, Crit, Flee, Perfect Dodge, Aspd, Range, …

Jednotlívé bonusové vlastnosti jsou odděléné středníkem.
„n“ je obvykle celé číslo, může být i záporné, při dělení se zaokrouhluje dolu.

Obecně Význam
|| nebo
readparam(x) čte parametr - nějký stat (např. bInt pro inteligenci)
getrefine() zjistí naplusování itemu .. (u karet itemu, ve kterém je karta umístěna)


Některé bonusy získáte pouze za splění určitého požadavku - if něco.

Požadavek Význam
if(isequipped(n)) pokud je oblečen item id n (v případě více n, musíte mít všechny itemy)
if(Class== Job_n) pokud je vaše povolání n (Acolyte, Swordman, …)
if(BaseClass == Job_n) pokud je vaše povolání třídy n (Acolyte, Swordman, …)
if(BaseLevel ? n) pokud je váš base lvl ? než n (větší/menší/roven)
if(getskilllv(„x“)==n) pokud ovládáte skill x na lvl n


Ne všechny možnosti jsou využity itemy na Rebornu.
Je možné že u některých vlastností není zcela přesně vystižena funkce, zejména u nepoužitých/vzácných bonusech.

Základní bonusy

Bonus Význam
bonus bStr,n; STR + n
bonus bAgi,n; AGI + n
bonus bVit,n; VIT + n
bonus bInt,n; INT + n
bonus bDex,n; DEX + n
bonus bLuk,n; LUK + n
bonus bAllStats,n; STR + n, AGI + n, VIT + n, INT + n, DEX + n, LUK + n
bonus bAgiVit,n; AGI + n, VIT + n
bonus bAgiDexStr,n; STR + n, AGI + n, DEX + n
bonus bMaxHP,n; Maximum HP + n
bonus bMaxSP,n; Maximum SP + n
bonus bMaxHPrate,n; Maximum HP + n%
bonus bMaxSPrate,n; Maximum SP + n%
bonus bAtk,n; ATK + n
bonus bAtkRate,n; ATK + n%
bonus bBaseAtk,n; základní ATK + n
bonus bMatk,n; MATK + n
bonus bMatkRate,n; MATK + n%
bonus bDef,n; DEF + n
bonus bDef2,n; VIT DEF + n
bonus bDefRate,n; DEF + n%
bonus bDef2Rate,n; VIT DEF + n%
bonus bMdef,n; MDEF + n
bonus bMdef2,n; INT MDEF + n
bonus bMdefRate,n; MDEF + n%
bonus bMdef2Rate,n; INT MDEF + n%
bonus bHit,n; Hit + n
bonus bHitRate,n; Hit + n%
bonus bCritical,n; Crit + n
bonus bCriticalRate,n; Crit + n%
bonus bFlee,n; Flee + n
bonus bFleeRate,n; Flee + n%
bonus bFlee2,n; Perfect Dodge + n
bonus bFlee2Rate,n; Perfect Dodge + n%
bonus bSpeedRate,n; Rychlost chůze + n% (počítá se pouze nejvyšší)
bonus bSpeedAddRate,n; Rychlost chůze + n% (sčítá se)
bonus bAspd,n; Aspd + n
bonus bAspdRate,n; Aspd + n%
bonus bAtkRange,n; Attack range + n (vzdálenost na kterou lze útočit)
bonus bCastrate,n; Cast time + n%
bonus bUseSPrate,n; Spotřeba SP + n%
bonus bHPrecovRate,n; Základní obnova HP + n%
bonus bSPrecovRate,n; Základní obnova HP + n%
bonus bDoubleRate,n; Šance na dvojitou ránu n% (funguje na všechny zbraně, počítá se pouze nejvyšší hodnota)
bonus bDoubleAddRate,n; Šance na dvojitou ránu n% (funguje na všechny zbraně, sčítá se)
bonus bPerfectHitRate,n; Šance na zásah proti Perfect Dodge n% (počítá se pouze nejvyšší hodnota) *
bonus bPerfectHitAddRate,n; Šance na zásah proti Perfect Dodge n% (sčítá se) *
bonus bNearAtkDef,n; Přidá n% redukce proti melee fyzickému útoku
bonus bLongAtkDef,n; Přidá n% redukce proti ranged fyzickému útoku
bonus bMagicAtkDef,n; Přidá n% redukce proti magickému útoku
bonus bMiscAtkDef,n; Přidá n% redukce proti MISC útoku (pasti, falcon, …)
bonus bIgnoreDefRace,n; Ignoruje DEF rasy n:
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus bIgnoreDefEle,n; Ignoruje DEF nepřítele podle elementu n
n: 0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison, 6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus bIgnoreMDefRace,n; Ignoruje MDEF rasy n:
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus bIgnoreMDefEle,n; Ignoruje MDEF nepřítele podle elementu n
n: 0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison, 6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus bIgnoreMdefRate,n; Ignoruje n% z MDEF cíle
bonus bDefRatioAtkRace,n; Přidá dmg v závislosti na def moba podle jeho rasy: *
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus bDefRatioAtkEle,n; Přidá dmg v závislosti na def moba podle jeho elementu: *
n: 0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison, 6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus bAtkEle,n; Dá hráči element n do zbraně
n: 0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison, 6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus bDefEle,n; Dá hráči element n do armoru
n: 0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison, 6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus bSplashRange,n; Plošný útok s dosahem + n (např. n=1 znamená 3*3 políčka, n=2 a 5*5 políček, atd., počítá se pouze nejvyšší hodnota)
bonus bSplashAddRange n; Plošný útok s dosahem + n (např. n=1 znamená 3*3 políčka, n=2 a 5*5 políček, atd.)
bonus bRestartFullRecover,n; Po oživení budete mít plné HP a SP (na n nezáleží)
bonus bNoCastCancel,n; Nepřerušitelný cast (nefunguje v GvG, na n nezáleží)
bonus bNoCastCancel2,n; Nepřerušitelný cast (funguje i v GvG, na n nezáleží)
bonus bNoSizeFix,n; Ignoruje velikostní modifikátor (na n nezáleží)
bonus bNoWeaponDamage,n; Snižuje fyzickou dmg o n% (n = 100)
bonus bNoMagicDamage,n; Snižuje efekt magie o n% (Attack, Healing, všechny support skilly jsou blokovány, n = 100)
bonus bNoGemStone,n; Skilly vyžadující gemy je již nepotřebují (Abracadabra vyžaduje 1 Yellow Gemstone, na n nezáleží)
bonus bIntravision,n; Vždy vidíte lidi lidi a moby v Hidingu a Cloakingu (na n nezáleží)
bonus bHealPower,n; Zvyšuje účinek healu o n%
bonus bHealPower2,n; Zvyšuje účinek obdrženého healu o n%


Bonus 2 Význam
bonus2 bAddEff,e,x; Přidá x/100 šanci na způsobení efektu e cíli při útoku (např. x=100 znamená 1% šance, x=10000 znamená 100% šance, apod.)
e: Eff_Blind, Eff_Sleep, Eff_Poison, Eff_Freeze, Eff_Silence, Eff_Stun, Eff_Curse, Eff_Confusion, Eff_Stone, Eff_Bleeding
bonus2 bResEff,e,x; Přidá x/100 odolnost proti efektu e (např. x=100 znamená 1% odolnost, x=10000 znamená 100% odolnost, apod.)
e: Eff_Blind, Eff_Sleep, Eff_Poison, Eff_Freeze, Eff_Silence, Eff_Stun, Eff_Curse, Eff_Confusion, Eff_Stone, Eff_Bleeding
bonus2 bCastrate,n,x; Navýší cast time skillu n o x% (n je číslo nebo jméno skillu, záporné x znamená sníženi cast timu)
bonus2 bAddSize,n,x; Navýší o x% fyzickou dmg proti nepřátelům velikosti n
n: 0=Small 1=Medium 2=Large
bonus2 bMagicAddSize,n,x; Navýší o x% magickou dmg proti nepřátelům velikosti n
n: 0=Small 1=Medium 2=Large
bonus2 bSubSize,n,x; Redukuje o x% dmg od nepřátel velikosti n
n: 0=Small 1=Medium 2=Large
bonus2 bAddRace,n,x; Navýší o x% fyzickou dmg proti nepřátelům rasy n:
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus2 bMagicAddRace,n,x; Navýší o x% magickou dmg proti nepřátelům rasy n:
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus2 bSubRace,n,x; Redukuje o x% dmg od nepřátel rasy n
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus2 bAddEle,n,x; Navýší o x% fyzickou dmg proti nepřátelům s elementem n:
0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison,
6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus2 bMagicAddEle,n,x; Navýší o x% magickou dmg proti nepřátelům s elementem n:
0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison,
6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus2 bSubEle,n,x; Redukuje o x% dmg od nepřátel s elementem n:
0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison,
6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus2 bAddDamageClass,n,x; Navýší o x% fyzickou dmg proti konkrétním nepřátelům
n je id moba nebo id classu hráče
bonus2 bAddMagicDamageClass,n,x; Navýší o x% magickou dmg proti konkrétním nepřátelům
n je id moba nebo id classu hráče
bonus2 bAddDefClass,n,x; Sníží o x% fyzickou dmg obdrženou od konkrétních protivníků
n je id moba nebo id classu hráče
bonus2 bAddMDefClass,n,x; Sníží o x% magickou dmg obdrženou od konkrétních protivníků
n je id moba nebo id classu hráče
bonus2 bIgnoreMdefRate,n,x; Ignoruje x% MDEF cíle rasy n;
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus2 bHPDrainRate,n,x; n/10 % šance na získání HP ve výši x% způsobeného zranění
bonus2 bSPDrainRate,n,x; n/10 % šance na získání SP ve výši x% způsobeného zranění
bonus2 bSPVanishRate,n,x; n/10 % šance na snížení nepřítelových (hráče) SP o x% když na něj útočíte
bonus2 bAddMonsterDropItem,n,x; x/100% šance na dropnutí itemu n, když zabijete moba
Pokud je 'x' záporné, poté je vzorec šance = -x*(level zabitého moba/10)+1
bonus2 bGetZenyNum,n,x; Po zabití moba máte x% šanci na získání 1~n zenů (počítá se pouze nejvyšší)
Pokud je 'x' záporné, poté je vzorec šance = 1~-n*monster level
bonus2 bAddGetZenyNum,n,x; Po zabití moba máte x% šanci na získání 1~n zenů (spočítá se)
Pokud je 'x' záporné, poté je vzorec šance = 1~-n*monster level


Bonus 3 Význam
bonus3 bAddMonsterDropItem,n,x,y; x/100% šance na dropnutí itemu n, když zabijete moba rasy x:
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
Pokud je 'y' záporné, poté je vzorec šance = -y*(level zabitého moba/10)+1
bonus3 bAutoSpell,n,x,y; Automatické vyvolání kouzla n na úrovni x s y/10% šancí při útočení
(skill je vyvolán na cíl, ať už je útočný nebo podpůrný)


2/15 nové bonusy

Bonus Význam
bonus bCritAtkRate,n; Crit dmg +n%
bonus bNoRegen,n; Zruší regeneraci pro n: 1=HP, 2=SP
bonus bUnstripableWeapon,n; Ochrana proti svlečení zbraně (na n nezáleží)
bonus bUnstripableArmor,n; Ochrana proti svlečení armoru (na n nezáleží)
bonus bUnstripableHelm,n; Ochrana proti svlečení headgearu (na n nezáleží)
bonus bUnstripableShield,n; Ochrana proti svlečení štítu (na n nezáleží)
bonus bSPGainValue,n; Pokud zabijete moba fyzickým útokem, obdržíte n SP
bonus bHPGainValue,n; Pokud zabijete moba fyzickým útokem, obdržíte n HP


Bonus 2 Význam
bonus2 bCriticalAddRace,r,n; Crit + n proti nepřátelům rasy r:
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus2 bHPRegenRate,n,x; Dává n HP každých x milisekund
bonus2 bHPLossRate,n,x; Ubírá n HP každých x milisekund
bonus2 bAddEffWhenHit,n,x; x/100% šance na seslání statusu n na nepřítele, pokud obdržíte fyzickou dmg
bonus2 bSkillAtk,n,x; Zvýší dmg skillu n o x%
bonus2 bSkillHeal,n,x; Zvyšuje množství healu skillu n o x%
bonus2 bSkillHeal2,n,x; Zvyšuje množství obdrženého healu skillem n o x%
bonus2 bAddRace2,n,x; Zvýší dmg o x% proti mobům skupiny n
1=Goblini, 2=Koboldi, 3=Orkové, 4=Golemové, 5=Guardiani, 6=Ninjové (Assaulter a Shinobi)


Bonus 3 Význam
bonus3 bAutoSpellWhenHit,x,y,n; n/10% na vyvolání kouzla x na levelu y na útočníka (pokud to není self nebo support skill) když obdržíte fyzický dmg. Cíl musí být v dosahu skillu.
bonus3 bSPDrainRate,n,x,y; Když útočíte, máte n% šanci na získání nebo vysání SP ve výši x% vydaného dmg. y: 0=získání sp, 1=vysání sp


Bonus 4 Význam
bonus4 bAutoSpell,x,y,n,i; n/10% na vyvolání kouzla x na levelu y když útočíte (x je číslo nebo jméno skillu)
i: 0=cast na sebe, 1=cast na protivníka, ne na sebe, 2=použije náhodný lvl skillu v rozmezí [1..y], 3=1+2 (náhodný lvl na nepřítele)
bonus4 bAutoSpellWhenHit,x,y,n,i; n/10% na vyvolání kouzla x na levelu y na útočníka (pokud to není self nebo support skill) když obdržíte fyzický dmg. Cíl musí být v dosahu skillu.
i: 0=cast na sebe, 1=cast na protivníka, ne na sebe, 2=použije náhodný lvl skillu v rozmezí [1..y], 3=1+2 (náhodný lvl na nepřítele)


Bonus 5 Význam
bonus5 bAutoSpell,x,y,n,t,i; n/10% na vyvolání kouzla x na levelu y když útočíte (x je číslo nebo jméno skillu)
i: 0=cast na sebe, 1=cast na protivníka, ne na sebe, 2=použije náhodný lvl skillu v rozmezí [1..y], 3=1+2 (náhodný lvl na nepřítele)
t: (trigger) spouštěč: BF_SHORT: melee útok, BF_LONG: ranged útok, (základ: BF_SHORT+BF_LONG)
t: (trigger) spouštěč: BF_WEAPON: weapon skilly, BF_MAGIC: magic skilly, BF_MISC: misc skilly (základ: BF_WEAPON)
t: (trigger) spouštěč: BF_NORMAL: normal útok, BF_SKILL: skilly, (základ: BF_SKILL pokud je typ BF_MISC nebo BF_MAGIC, BF_NORMAL pokud je typ BF_WEAPON)
bonus5 bAutoSpellWhenHit,x,y,n,t,i; n/10% na vyvolání kouzla x na levelu y když obdržíte fyzický dmg. Cíl musí být v dosahu skillu.
i: 0=cast na sebe, 1=cast na protivníka, ne na sebe, 2=použije náhodný lvl skillu v rozmezí [1..y], 3=1+2 (náhodný lvl na nepřítele)
t: (trigger) spouštěč: BF_SHORT: melee útok, BF_LONG: ranged útok, (základ: BF_SHORT+BF_LONG)
t: (trigger) spouštěč: BF_WEAPON: weapon skilly, BF_MAGIC: magic skilly, BF_MISC: misc skilly (základ: BF_WEAPON)
t: (trigger) spouštěč: BF_NORMAL: normal útok, BF_SKILL: skilly, (základ: BF_SKILL pokud je typ BF_MISC nebo BF_MAGIC, BF_NORMAL pokud je typ BF_WEAPON)


2/22 nové bonusy

Bonus 2 Význam
bonus2 bAddItemHealRate,n,x; Zvýší heal itemů n o x% (n může být id itemu nebo skupina itemů)


3/15 nové bonusy

Bonus Význam
bonus bAddStealRate,n; O n/100% zvýší úspěšnost skillu Steal
bonus bHPDrainValue,n; Získáte n HP udeřením moba
bonus bSPDrainValue,n; Získáte n SP udeřením moba
bonus bAddItemHealRate,x; Zvýší heal itemů o x%
bonus bUnbreakableGarment,n; Garment nemůže být poškozen/zničen žádným způsobem (vyjma upgradu, na n nezáleží)
bonus bUnbreakableWeapon,n; Zbraň nemůže být poškozena/zničena žádným způsobem (vyjma upgradu, na n nezáleží)
bonus bUnbreakableArmor,n; Armor nemůže být poškozen/zničen žádným způsobem (vyjma upgradu, na n nezáleží)
bonus bUnbreakableHelm,n; Helma nemůže být poškozena/zničena žádným způsobem (vyjma upgradu, na n nezáleží)
bonus bUnbreakableShield,n; Štít nemůže být poškozen/zničen žádným způsobem (vyjma upgradu, na n nezáleží)
bonus bUnbreakableShoes,n; Boty nemohou být poškozeny/zničeny žádným způsobem (vyjma upgradu, na n nezáleží)
bonus bBreakWeaponRate,n; Přidá n/100% šanci na zničení nepřítelovy zbraně při fyzickém útoku (sčítá se s ostatními šancemi na zničení)
bonus bBreakArmorRate,n; Přidá n/100% šanci na zničení nepřítelova armoru při fyzickém útoku (sčítá se s ostatními šancemi na zničení)
bonus bUnbreakable,n; Sníží šanci na zničení veškerého equipu o n%
bonus bUnstripable,n; Armor nemůže být svléknut-divestnut (žádným způsobem, na n nezáleží)
bonus bShortWeaponDamageReturn,n; Odrazí n% přijatého melee poškození zpět
bonus bLongWeaponDamageReturn,n; Odrazí n% přijatého ranged poškození zpět
bonus bMagicDamageReturn,n; Na n% odrazí příchozí kouzlo zpět na nepřítele
bonus bPerfectHide,n; Postava v hidu nebo cloaku není detekováná ani moby s detectem (na n nezáleží)
bonus bNoKnockback,n; Postava nemůže být odražena nepřítelem s touto schopností (na n nezáleží)
bonus bClassChange,n; Dává n/100% šanci na přeměnu moba při normálním útoku
bonus bDelayrate,n; Zvýší delay po všech skillech o n%
bonus bNoMiscDamage,n; n% redukce na misc dmg
bonus bLongAtkRate,n; Zvýší dmg ranged útokem o n%
bonus bMagicHPGainValue,n; Pokud zabijete moba magickým útokem, obdržíte n HP
bonus bMagicSPGainValue,n; Pokud zabijete moba magickým útokem, obdržíte n SP
bonus bFixedCastrate,x; Zvýší fixní část castu skillů o x%
bonus bVariableCastrate,x; Zvýší variabilní část castu skillů o x%


Bonus 2 Význam
bonus2 bSPRegenRate,n,x; Přidá n SP každých x milisekund
bonus2 bSPLossRate,n,x; Ubere n SP každých x milisekund
bonus2 bSPGainRace,n,x; Po zabití moba rasy n fyzickým útokem získáte x sp
bonus2 bExpAddRace,n,x; Zvýší získané expy o x% z mobů rasy n
bonus2 bSubRace2,n,x; Sníží poškození o x% od mobů rasy n
1=Goblini, 2=Koboldi, 3=Orkové, 4=Golemové, 5=Guardiani, 6=Ninjové (Assaulter a Shinobi)
bonus2 bAddMonsterDropItemGroup,n,x; Přidá x/100% šanci na získání itemu ze skupiny n po zabití moba
Pokud je 'x' záporné, poté je vzorec šance = -x*(level zabitého moba/10)+1
bonus2 bWeaponComaRace,x,y; y/100% šance na seslání Comy na moba rasy x při normálním útoku
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
bonus2 bAddSkillBlow,x,y; Odstrčí nepřítele o y políček skillem x
bonus2 bHPDrainValue,n,x; Získáte n HP udeřením moba, pokud x není nula, HP jsou vysány
bonus2 bSPDrainValue,n,x; Získáte n SP udeřením moba
x: 0=získáte n SP, 1=vysajete n SP z cíle
bonus2 bIgnoreDefRate,n,x; Ignoruje x% DEF cíle, pokud je rasy n
bonus2 bWeaponComaEle,x,n; n/100% šance na seslání Comy na moba elementu x při normálním útoku
0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison,
6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
bonus2 bAddEff2,x,n; Přidá n/100% šanci na způsobení efektu x na sobě při útoku
x: Eff_Blind, Eff_Sleep, Eff_Poison, Eff_Freeze, Eff_Silence, Eff_Stun, Eff_Curse, Eff_Confusion, Eff_Stone, Eff_Bleeding
bonus2 bWeaponAtk,x,n; Přidá n ATK zbraním typu x
bonus2 bWeaponAtkRate,x,n; Přidá n% dmg k fyzickému útoku zbraní typu x
bonus2 bHPDrainValueRace,r,n; Získáte n HP udeřením moba rasy r
bonus2 bSPDrainValueRace,r,n; Získáte n SP udeřením moba rasy r
bonus2 bSkillUseSPrate,s,x; Sníží spotřebu SP u skillu s o x%
bonus2 bSkillUseSP,s,x; Sníží spotřebu SP u skillu s o x
bonus2 bSkillCooldown,s,x; Zvýší delay po skillu s o x milisekund
bonus2 bSkillFixedCast,s,x; Zvýší fixní část castu skillu s o x milisekund
bonus2 bSkillVariableCast,s,x; Zvýší variabilní část castu skillu s o x milisekund
bonus2 bVariableCastrate,s,x; Zvýší variabilní část castu skillů o x%


Bonus 3 Význam
bonus3 bAddEff,n,x,y; Přidá x/100 šanci na způsobení efektu n cíli při útoku (např. x=100 znamená 1% šance, x=10000 znamená 100% šance, apod.)
y: (trigger) spouštěč: ATF_SELF: efekt na sebe, ATF_TARGET: efekt na cíl (základ), ATF_SHORT: melee útok, ATF_LONG: ranged útok (základ: na všechny útoky)
bonus3 bAddEffWhenHit,n,x,y; x/100% šance na seslání statusu n na nepřítele, pokud obdržíte fyzickou dmg
y: (trigger) spouštěč: ATF_SELF: efekt na sebe, ATF_TARGET: efekt na cíl (základ), ATF_SHORT: melee útok, ATF_LONG: ranged útok (základ: na všechny útoky)
bonus3 bAddMonsterDropItemGroup,n,x,y; Přidá y/100% šanci na získání itemu ze skupiny n po zabití moba rasy x
0=Formless, 1=Undead, 2=Brute, 3=Plant, 4=Insect, 5=Fish, 6=Demon,
7=Demi-Human, 8=Angel, 9=Dragon, 10=Boss monster, 11=Normální (nonboss) monstra
Pokud je 'y' záporné, poté je vzorec šance = -y*(level zabitého moba/10)+1
bonus3 bAddEle,n,x,t; Navýší o x% fyzickou dmg proti nepřátelům s elementem n:
0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison,
6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
t: (trigger) spouštěč: BF_SHORT: melee útok, BF_LONG: ranged útok, (základ: BF_SHORT+BF_LONG)
t: (trigger) spouštěč: BF_WEAPON: weapon skilly, BF_MAGIC: magic skilly, BF_MISC: misc skilly (základ: BF_WEAPON)
t: (trigger) spouštěč: BF_NORMAL: normal útok, BF_SKILL: skilly, (základ: BF_SKILL pokud je typ BF_MISC nebo BF_MAGIC, BF_NORMAL pokud je typ BF_WEAPON)
bonus3 bSubEle,n,x,t; Redukuje o x% dmg od nepřátel s elementem n:
0=Neutral, 1=Water, 2=Earth, 3=Fire, 4=Wind, 5=Poison,
6=Holy, 7=Dark, 8=Spirit, 9=Undead
t: (trigger) spouštěč: BF_SHORT: melee útok, BF_LONG: ranged útok, (základ: BF_SHORT+BF_LONG)
t: (trigger) spouštěč: BF_WEAPON: weapon skilly, BF_MAGIC: magic skilly, BF_MISC: misc skilly (základ: BF_WEAPON)
t: (trigger) spouštěč: BF_NORMAL: normal útok, BF_SKILL: skilly, (základ: BF_SKILL pokud je typ BF_MISC nebo BF_MAGIC, BF_NORMAL pokud je typ BF_WEAPON)
bonus3 bHPDrainRateRace,r,n,x; n/10% šance na získání x% uděleného dmg v podobě HP od moba rasy r při fyzickém útoku
bonus3 bSPDrainRateRace,r,n,x; n/10% šance na získání x% uděleného dmg v podobě SP od moba rasy r při fyzickém útoku
bonus3 bAddEffOnSkill,s,x,n; n/100% šance na seslání statusu x na nepřítele, pokud použijete skill s
bonus3 bAddClassDropItem,s,x,n; x/100% šance na dropnutí itemu s, když zabijete moba x


Bonus 4 Význam
bonus4 bAutoSpellOnSkill,s,x,l,n Přidá n/10% šanci na automatické vyvolání skillu x na levelu l když použijete skill s
Support skilly jsou mířeny na sesílatele, ostatní na cíl
bonus4 bAddEffOnSkill,s,x,n,t; n/100% šance na seslání statusu x na nepřítele, pokud použijete skill s
t: (trigger) spouštěč: ATF_SELF = efekt na sebe, ATF_TARGET = efekt na cíl


Bonus 5 Význam
bonus5 bAutoSpellOnSkill,s,x,l,n,i Přidá n/10% šanci na automatické vyvolání skillu x na levelu l když použijete skill s
i: (flags) příznak: &1: Skill je mířen spíše na vás než na cíl
i: (flags) příznak: &2: Náhodný level skillu mezi 1 a lPozn.: * - jestli jsem to správně pochopil ;-)

 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.084 s |   | Copyright 2011-2021