[[atk]]

ATK

Pozor na Renewal zmeny:!:

Zkratka pro attack neboli útok. Ta se používá pro udání velikosti útoku zbraně.

  • Udává kolik dmg dáte nepříteli při zásahu (hit).
  • Viditelnou složkou Atk score je síla plus Atk zbraně - číslo vlevo - a dmg bonus ze všech plusů zbraně - číslo vpravo.
  • Reálná hodnota vlevo zahrnuje skryté bonusy ze str, dex a luk.
  • Pro pěsti je skutečná hodnota rovna: STR + [STR/10]^2 + [DEX/5] + [LUK/5] kde [] znamenají zaokrouhlení dolů (příklad: dex=23 tj [DEX/5]=[23/5]=[4.6]=4).
  • U zbraní je skutečná hodnota rovna: STR + [STR/10]^2 + [DEX/5] + [LUK/5] + WeaponAtk + AtkBonusCards .
  • Střelné zbraně: DEX + [DEX/10]^2 + [STR/5] + [LUK/5] + WeaponAtk + AtkBonusCards.
  • Not counting the value of WeaponAtk and AtkBonusCards, this true value is often referred to as the base damage. This base damage is basically the your Atk with bare fists.

Bližší info viz strana Atak.

 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.081 s |   | Copyright 2011-2024