Testovací server

Naši hráči mají možnost vyzkoušet si herní buildy, skilly případně čepičky a jiné na testovacím serveru.
Na tomto serveru platí do určité míry stejná pravidla jako na hlavním serveru, zejména obecná pravidla slušného chování s tím že případný trest obdrží postava na hlavním serveru.
Není možné být pod jedním přihlašovacím jménem přihlášený na hlavním serveru i na testu (je společný login_server).

  • Server je zapnut obvykle každý den večer (do 22:00), případně dle potřeby
  • Má shodné nastavení jako herní (raty, expy, questy, funkcne i úpravy)
  • Max. staty jsou 99 (může být změněno)
  • Test hrad je otevřený v Prontě vlevo uprostřed, je tam i emperko


Avšak:

  • Je zakázána PVP aréna
  • Respawn příser je 100x rychlejší, respawn MVP je instantní
  • Jsou povoleny některé další příkazy (viz. seznam níže)

Jak se připojit?

Není třeba se nikam registrovat ani zakládat nový účet. Stačí se normálně přihlásit do hry. Po přihlášení ve výběru serverů pak zvolit možnost „Testovací Server“.

Časté dotazy:

Q: Jak získat nějaké peníze?
A: Rozkliknutím Red envelope - @item 668 10, nebo prodejem nějakých věcí npc.

Q: Jak se oživit?
A: Pomocí tokenu jako na hlavním serveru, musíte mít v inventáři item 7621.

Q: Jak získat falcona?
A: v podstatě jako na hlavním serveru - @warp hu_in01 385 305, mit naklikanej skill Falconry Mastery, peníze a pokecat s npc.

Povolené příkazy:

Všechny které lze použít na běžném serveru, které naleznete zde a níže uvedené.

@adopt X, Y, Z adopce děcka X: otec, Y: matka, Z: děcko - nefunguje
@agi X přidá nebo ubere postavě status pointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@allskill přidá všechny skilly
@blvl X, @lvup X, @blevel X, @baselvl X, @baselvup X, @baselevel X, @baselvlup X přidá nebo ubere postavě base level kde X je kladné nebo záporné číslo
@dex X přidá nebo ubere postavě status pointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@feelreset vymaže u Star Gladiatora zapamatované mapy
@glvl X, @glevel X, @guildlvl X, @guildlvup X, @guildlevel X, @guildlvlup X přidá nebo ubere guildě level kde X je kladné nebo záporné číslo
@go X warpne postavu do města, kde X je číslo: 0: prontera, 1: morocc, 2: geffen, 3: payon, 4: alberta, 5: izlude, 6: aldebaran, 7: xmas (lutie), 8: comodo, 9: yuno, 10: amatsu, 11: gonryun, 12: umbala, 13: niflheim, 14: louyang, 15: start point, 16: prison/jail
@heal doplní HP/SP na maximum
@homevolution provede evoluci homuna
@homlvl X navýší homunovi level o X, kde X musí bý kladné číslo
@homfriendly X nastaví oddanost homuna 0-1000, stejně jako u peta
@homhungry X nastaví úroveň hladu 0-100, stejně jako u peta
@homshuffle změní homunovi náhodně staty
@int X přidá nebo ubere postavě status pointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@item X Y vytvoří předmět s ID X v počtu Y kusů. ID předmetu lze najít ve webové databázi (je to číslo), max. počet je 10 kusů.
@itemreset vymaže všechny předměty z inventáře
@jlvl X, @jlevel X, @joblvl X, @joblvup X, @joblevel X, @joblvlup X přidá nebo ubere postavě job level kde X je kladné nebo záporné číslo
@job X, @jobchange X změní povolání postavy. Kde X je číslo postavy, viz. tabulka níže
@jump X Y přesune vás na souřadnice X Y, pokud se na takové políčko není možné postavit, tak vás to portne náhodně
@load, @return vrátí postavu na savepoint
@luk X přidá nebo ubere postavě status pointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@makeegg X vytvoří vajíčko peta, X může být id nebo název moba nebo vajíčka
@makehomun X vytvoří homuna, kde X je číslo homuna, viz. tabulka níže
@marry X, Y udělá svatbu (hráče X a hráče Y)
@model X Y Z nastaví vzhled postavy. Kde:X je typ vlasů (číslo 0-25), Y je barva vlasů (číslo 0-323), Z je barva oblečení (0-617)
@mountpeco nasednutí na Peco Peco pro Knighty / Crusadery a výš.
@petfriendly X nastaví oddanost peta, kde X je číslo 0-1000, kde 1000 je maximální oddanost
@pethungry X nastaví úroveň hladu 0-100, kde 0 je velmi hladový a 100 je maximálně nakrmený
@questskill X přidá do skilltree quest skill kde X je ID skillu (lze najít ve webové databázi)
@refine X Y provede upgrade výstroje kde X je číslo pozice a Y počet upgrade (nebo downgrade zadáte-li záporné číslo), X: 0: vše, 1: lower headgear, 2: left hand, 4: garment, 8: left accessory, 16: armor, 32: right hand, 64: shoes, 128: right accessory, 256: top headgear, 512: mid headgear (čísla můžete sčítat a refinovat tak některé věci společně), Y: kladné nebo záporné číslo, všechny předměty lze refinovat od 0 do 10
@repairall opraví všechen equip v inventáři
@showexp vypíná / zapíná zobrazování expů (to samé co mají supporteři na herním serveru)
@showzeny vypíná / zapíná zobrazování získaných peněz
@skpoint X přidá nebo ubere postavě skillpointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@skreset resetuje postavě skilly
@stpoint X přidá nebo ubere postavě status pointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@str X přidá nebo ubere postavě status pointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@streset resetuje postavě staty
@vit X přidá nebo ubere postavě status pointy kde X je kladné nebo záporné číslo
@warp X, @rura X, @mapmove X portne postavu na mapu X (jméno najdete v databázi - např. pay_fild10, prontera)


Tabulka homunů
homun ID 1 ID 2 ID 3 ID 4
lif 6001 6005 6009 6013
amistr 6002 6006 6010 6014
filir 6003 6007 6011 6015
vanilmirth 6004 6008 6012 6016


Tabulka charů
char ID
Novice 0
Swordman 1
Mage 2
Archer 3
Acolyte 4
Merchant 5
Thief 6
Knight 7
Priest 8
Wizard 9
Blacksmith 10
Hunter 11
Assassin 12
Crusader 14
Monk 15
Sage 16
Rogue 17
Alchem 18
Alchemist 18
Bard 19
Dancer 20
Wedding 22
SuperNovice 23
Gunslinger 24
Ninja 25
Novice High 4001
Swordman High 4002
Mage High 4003
Archer High 4004
Acolyte High 4005
Merchant High 4006
Thief High 4007
Lord Knight 4008
High Priest 4009
High Wizard 4010
Whitesmith 4011
Sniper 4012
Assassin Cross 4013
Paladin 4015
Champion 4016
Professor 4017
Stalker 4018
Creator 4019
Clown 4020
Gypsy 4021
Baby 4023
Baby Swordman 4024
Baby Mage 4025
Baby Archer 4026
Baby Acolyte 4027
Baby Merchant 4028
Baby Thief 4029
Baby Knight 4030
Baby Priest 4031
Baby Wizard 4032
Baby Blacksmith 4033
Baby Hunter 4034
Baby Assassin 4035
Baby Crusader 4037
Baby Monk 4038
Baby Sage 4039
Baby Rogue 4040
Baby Alchemist 4041
Baby Bard 4042
Baby Dancer 4043
Super Baby 4045
Taekwon 4046
Star Gladiator 4047
Soul Linker 4049
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.095 s |   | Copyright 2011-2024